oh baby, i just want you to dance with me tonight! like a pin up girl fashion collection.

     Ani neviem, kde začať… Tak veľa vám toho túžim povedať, ukázať… Je toho toľko, že už som aj určite zabudla na niečo, čo som v mysli ešte pred chvíľou mala. Myslím, že si budem musieť opäť kúpiť poriadne hrubý diár a všetko si doň zapisovať! Asi tak spravím zajtra pri potulkách Bratislavou po obhliadke bytu, kvôli ktorému tam na otočku idem… Ak sa pýtate, prečo práve v Bratislave, tak jedna z “noviniek”, ktorú som si dlho odkladala je, že som sa  rozhodla pokračovať vo svojom štúdiu na VŠVU, kam som bola prijatá na naväzujúce magisterské štúdium, po úspešnom absolvovaní talentovej skúšky. A keďže po internáte v našom hlavnom meste naozaj netúžim, volím túto alternavítu… Však viac vám nemôžem povedať, nakoľko v podstate sama ešte nič neviem, ale môžte sa tešiť na články, ako sa tam chystám na te dva roky zabývať!
     Dnes tu mám pre vás niečo, čo s tým vlastne súvisí… Keďže ste mi písali v komentároch ku giveaway (jej výhercu som vyhlásila včera na mojej facebookovej stránke), že by ste radi videli viac mojej tvorby, tak tu je! V navigačnej lište môžte vidieť, že som vytvorila kategóriu KEJMY TATRANSKA DESIGN, čo má predstavovať to, čo by som vo svojej budúcnosti chcela predstaviť ako moju značku. Budem tam postupne pridávať fotografie z môjho portfólia, ktoré, mimochodom, nájdete aj ako instagramový účet s rovnakým názvom a #hashtagom!
     Tak verím, že sa vám to bude páčiť, týmto ďakujem všetkým, ktorý so mnou na tom spolupracovali, hlavne slečne Photographke, na ktorej instagram sa určite mrknite! Inak, šatičky ste už mohli vidieť v tomto outfite. Nezabudnite si k tomu pustiť túto pieseň a krásny večer všetkým prajem!
ENGLISH : I really do not know where to start… There are so many things I would like to tell you, show you… There are a lot of them, so I think I already forgot some of them which I have had on my mind a moment ago. I think I need to buy a huge notebook and write down everything I need to! I may do it tomorrow in Bratislava after the room tour, because of which I need to travel there for a day… If you are asking, why Bratislava, well it is one of the “news” I have postponed for later. I decided to continue my study at VSVU where I was accepted to follow-up degree after the taking part of the art entrance exam. And because I do not want to live in the dorm in our capital city, I rather choose this alternative… But I can’t tell you more because I personally do not know much more information yet, but you can look forward to the articles about how I am preparing myself to live there for next two years!

     Today I have here for you something, that is related to it… Because some of you wrote me in the comments in my last giveaway (you can saw the winner at my facebook fan-page yesterday), that you would like to see more of my work, so here it is! You can see in the menu in the navigation bar that I’ve made the category called KEJMY TATRANSKA DESIGN, what should present, what I would like to do in the future as my brand. I am going to share there the photographs from my portfolio, which you could already see at my another instagram account named the same and with the same #hashtag!

     So I believe that you will like it and I would like to thank everyone, who collaborated with me and my portfolio, mainly to a lovely photographer named Photographka, you should totally check her instagram! Otherwise, you could already see the mint dress in this outfit. Do not forget to turn on this song during this and I wish you nice rest of the evening!

MODEL : Matkéta Vajdíková / @zlej_brontosaurus
CLOTHES : KEJMY TATRANSKA DESIGN / @kejmy.tatranska.design
MUA : Aneta Kovářová / @kovarovaaneta
PHOTOGRAPHER : Photographka / @photographka

Originál článku najdete zde.