most girls are smart and strong and beautiful, most girls work hard, go far, we are unstoppable.

HitModa.cz
     Začal nový mesiac. S ním nové plány, nové odhodlania pustiť sa konečne do realizácie tých, ktorých mám plnú hlavu…  Odkedy sa reálne pohybujem vo svete módy, študujem ju, som jej súčasťou a zaoberám sa ňou viac ako len skrz médiá, môj názor na ňu sa rapídne zmenil. To ste mohli zaznamenať v textoch mojich článkov, kde píšem, že trendy nie sú všetko a radím vám, aby ste sa nimi neriadili. Píšem o tom, ako by ste si mali nájsť vlastný štýl, ktorý bude o vás vriavieť skôr, ako stihnete vysloviť tie správne slová. O tom, ako sa netreba hnať za novými kolekciami, hordami oblečenia a sezónnymi výpredajmi. O tom, ako sú secondhandy úžasné a moje extrémistické názory o tom, ako musíme chrániť planétu pred nadprodukciou textilného odpadu… Je to všetko, čo predstavujem. To, čo ma robí mnou a šťastnou. Je to mojou súčasťou a môj názor na tento svet.
     Tým chcem povedať, že by som rada podporovala tvorbu mladých začínajúcich umelcov. Či už ide o módu, módne doplnky, šperky, fotografiu, interiér, jedlo, či rôzne iné úžasné kúsky- Som za to, aby sa remeslo a ručná práca vrátili medzi nás. Aby sa stali súšasťou nášho každodenného života. Aby sme si začali opäť vážiť šikovné ruky, kvalitnú výrobu a jedinečnosť každého materiálneho kúsku, ktorý v živote vlastníme. A preto tu dnes pre vás dve šikovné slečny, ktoré mi pomohli vytvoriť tento článok. Prvou z nich je Alexandra Opoldusová, ktorej kabelôčky ozvláštnia nejeden môj budúci outit. Je to nesmierne kreatívne dievča, moja spolužiačka na Vysokej školy výtvartných umení v Bratislave v ateliéri texilného dizajnu a talentovaná dizajnérka. Jej tvorba je hravá, farebná a nesmierne ma baví! Druhou veľmi šikovkou slečnou je Daniela Slávik, nadaná spisovateľka a produktová fotografka s úžasným vnímaním detailov, ktorá začína fotiť aj ľudí a ja som bola jej prvým pokusným králikom.
     Sú to len dve úžasné slečny plné talentu a elánu tvoriť, ktoré by som vám chcela predstaviť. Veľmi pekne im ďakujem za možnosť spolupráce a verím, že ich kreatívne výsledky oceníte rovnako ako ja. Ešte si k tomu pustite túto pieseň a majte nádherný zvyšok dňa!
ENGLISH : The new month has begun. The new plans with it, also the new wills to take me into the realizations, which fill my whole head… Since I am actually in the fashion world, I study it, I am a part of it and I deal with it deeper than ever, much more than just through the media, my opinion on it has just rapidly changed. You could notice it in the texts of my articles, where I write about it a lot. I write about that trends are not everything and I try to give you advice to not follow them. I write you about how you should find your own style, which will say about you something before you say anything. About it how we should not run for new collections, stocks of clothes and seasons sales. About how the secondhands can be wonderful and my a little bit extreme opinions about how we should save our planet from over-production of textile trash… It is all I present. All that makes me me and happy. It is a part of me and my opinion of the world.

     I would like to say with it that I would like to support the creation of young beginning artists. All of them with fashion, fashion accessories, jewelry, photography, interior, food products or with all the other beautiful pieces. I am for that the arts, crafts and handmade work should get back to the production. They should be a part of our everyday lives again. We should appreciate skillful hands, the quality of production and the originality of substantive of every piece, which we own. And that why I have here for you today two skillful ladies, which helped me create this article. The first one is Alexandra Opoldusová, whom handbags will make some of my outfits special. She is so creative type of person, my classmate at the Academy of fine arts and design in Bratislava at the textile design department, also the talented designer. Her creation if so playful, colorful and I truly love it! Another very skillful lady is Daniela Slávik, talented writer and photographer of products with an incredible perception for details, who is also a beginner of taking pictures of people and I was a first to be photographed!

     They are just two amazing ladies full of talent and joy for creation, whom I would like to present you here. I am truly thankful for collaboration with them and I believe, that you will appreciate also their creative results as much as I do. Just turn this song on and enjoy the rest of today!

EARRINGS – KEJMY HANDMADE / SCARF – SECONDHAND / TOP – SECONDHAND / SKIRT – HAMA (SECONDHAND) / HANDBAG – ALEXANDRA OPOLDUSOVÁ / SHOES – BALADA
ON THE PHOTOS : Kejmy Tatranská / @lady_kejmy
PHOTOS BY : Daniela Slávik / @danielaslavik

Originál článku najdete zde.